Kategori: Programmering

 • GitHub

  Jag har börjat lägga upp en del kod på github. https://github.com/plwebse

 • Hitta bilder som inte har ändrats på ett tag och radera dem

  Om du vill ta bort JPEG-bilder som inte har blivit modifierade på ett tag kan det här vara något för dig. Med find så kommandot i linux kan man söka efter filer per namn och senast ändrat tid och efter filtyp mm. Här under använder jag find för att hitta alla filer som inte har…

 • free -m && awk == nice

  [bash] #!/bin/sh OFF="$1" UNIT="$2" OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK=$(free -m | awk ’IF NR == 2 {print $4"%s%s"$2"%s\n"}’) for LINE in $OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK do printf $LINE "$UNIT" "$OFF" "$UNIT";echo " "; done [/bash] [bash] peter@E5410:~$ memory.sh " av " "MB" 2643MB av 7799MB  [/bash]

 • freespace.sh

  [bash] #!/bin/sh OFF="$1" ON_DRIVE="$2" OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK=$(df -Phx tmpfs -x devtmpfs | awk ’IF NR > 1 {print $4"%s"$2"%s"$6"\n"}’) for LINE in $OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK do printf $LINE "$OFF" "$ON_DRIVE";echo " "; done [/bash] [bash] peter@E5410:~$ freespace.sh " av " " på " 237G av 282G på /  [/bash]

 • RegExpFiddle.com

  Jag har jobbat en del med en ny webbtjänst i helgen. Den nya webbtjänsten skall underlätta testningen av ”regular expressions”. Du hittar webbtjänsten på adressen på RegExpFiddle.com

 • Java concurrency in practice inlägg 2

  Nu har det blivit lite förändringar i koden för mitt Memory spel igen. Jag har gått från en flerdimensionell array till Collections.synchronizedList(new ArrayList()); och sett att mina tester går igenom.

 • Java concurrency in practice

  Köpte en ny bok för inte så länge sedan om Java concurrency som verkar riktigt bra. Jag har börjat titta lite på vad jag kan göra med mina nyvunna kunskaper på mitt Memory spel. Memory spelet är hur som helst uppdaterat med små förbättringar i koden.

 • localStorage test

  Idag testade jag localStorage på en av mina sajter och jag måste säga att det är väldigt coolt 🙂 Jag valde att spara alla inmatning i localStorage tills man valt skicka väg formuläret. namnet på formulär fältet används som nyckel i localStorage men det det bör inte vara något större problem att kombinera formulärets id…

 • Denna dag

  Lyckats rensa en logg från fel (grym känsla) Session.evict() First level cache SessionFactory.evict() Second level cache Binary Clock (JavaScript and Canvas)

 • min loopia dns sync python modul

  Laddade precis upp min python modul jag använder för synka några av mina domäner till http://pypi.python.org/pypi. http://pypi.python.org/pypi/loopiadnssync/1.0.0/ https://github.com/plwebse/loopiadnssync [python] from loopiadnssync import LoopiaDnsSync loopiadnsSync = LoopiaDnsSync(”loopiaUserName”, ”loopiaPassword”) loopiadnsSync.addDomain(”www.test.com”); loopiadnsSync.addDomain(”test.com”); loopiadnsSync.syncDomains() [/python] Och om kör koden ovanför så ser resultat ut ungefär så här: [bash] python loopiadns.py loopiadnssync: Sat, 16 Apr 2011 19:12:12 www.test.com, 127.0.0.1, nochg…

 • Ta bort en nummerserie av filer

  [python] #!/usr/bin/env python import sys, glob, re, os, getopt def main (argv): startMatch=”” fromIndex=-1 toIndex=-1 endMatch=”” options, reminder = getopt.getopt(argv, ’s:f:t:e:’, [’startmatch=’, ’fromindex=’, ’toindex=’, ’endmatch=’]) for opt, arg in options: if opt in (’-s’, ’–startmatch’): startMatch = arg elif opt in (’-f’, ’–fromindex’): fromIndex = int(arg) elif opt in (’-t’, ’–toindex’): toIndex = int(arg) elif…

 • Gott nytt år

  [bash] #!/bin/bash i=2000 max=2011 while [ ”$i” -lt ”$max” ] do echo ”happy new year $i” i=`expr $i + 1` done [/bash]

 • Antecknar lite linux tips

  Fick frågan om jag visste något smidigt sett att behålla de 10 första bilderna i en serie och ta bort resten bilderna serien med hjälp av något eller några linux kommando. För att ha några filer jag kan testa mot så skrev jag ett litet skript 🙂 [bash]#!/bin/bash i=0 max=10000 while [ "$i" -lt "$max"…

 • Mindre skönhets förändringar på mitt memoryspel

  Idag hittade jag lite tid över för att fixa lite med mitt memoryspel. Nu ritas de små fyrkanterna ut mer centrerat.

 • Ännu ett Memory spel uppdaterat

  Råkade programmera om mitt andra Memory spel idag. Jag ville att de skulle likna det som jag har gjort för Android telefoner. http://www.plweb.se/laddaner/memory-spel/

 • Uppdaterade memory spelet för android telefoner

  i veckan har jag förändrat stor del av koden för hur mitt android memory spel skall visa ”brickorna” och nu känns det helt plötsligt väldigt lättspelat. Vart du laddar ner spelet finns på denna sida http://plweb.se/laddaner/memory-spel-android/

 • Uppdaterade mitt memory spel…

  Fann lite tid att uppdatera mitt memory spel. Nu är spelet uppe i version 5.0.4. Mer info om spelet finns under ”ladda ner” -> ”memory spel (java)”

 • Min första python klass 🙂

  [python] ”’ Created on 20 okt 2010 @author: Peter Lindblom ”’ import subprocess from time import localtime, strftime import re class LoopiaDnsSync: """A simple loopia dns python module""" __user = "" __domains = [] def __init__(self, username, password, domains=[]): """Username, Password, optional list of domains""" self.__user = username + ":" + password self.__domains = domains…

 • loopiadns multidomain

  [bash] #!/bin/bash ######################################################################### ## SETTINGS ## ######################################################################### USER_NAME="user" USER_PASSWORD="password" DOMAINS="" DOMAINS="$DOMAINS minlinuxserver.com" DOMAINS="$DOMAINS minlinuxserver.se" DOMAINS="$DOMAINS www.minlinuxserver.com" DOMAINS="$DOMAINS www.minlinuxserver.se" ######################################################################### ## THE PROGRAM ## ######################################################################### # Print the date and time echo `date -R`; # Credentials in curl format CREDENTIALS="$USER_NAME:$USER_PASSWORD" # Get your current ip number IP_ADDRESS=`curl -s dns.loopia.se/checkip/checkip.php | sed ’s/^.*: \([^<]*\).*$/\1/’` #Print info echo…

 • Memory för android

  Nu har jag gjort ett Memory spel för android telefoner 🙂 Här under finns bilder och en qr kod 🙂 Stort nöje!

 • Android market

  Nu finns min binära klocka att hämta hos android market.

 • En android app

  Jag har hunnit göra lite förbättringar nu är det en riktigt android app Idag har jag lyckats göra min första halvvettiga android app. Det enda den gör är att visa en hemsida som innehåller min excellenta binära klocka. appen går att ladda ner här (Kräver android 1.6) Lyckades även med konststycket att köpa lite böcker…

 • Minstartsida.nu refaktorering

  Större delen av min helg har gått åt till att refaktorera minstartsida.nu. refaktorering gjorde i flera små steg först tog jag bort all duplicerad konfiguration och gjorde om konstruktorerna så att när klassen skapades kunde man skicka in en referens till en redan skapad databashanterar klass. Där efter skrev jag om en ny databashanterar klass…

 • Mer buggfixar på minstartsida.nu

  Hittade lite mer buggar på minstartsida.nu som nu skall vara åtgärdade 🙂 Två event jag ser fram emot att få gå på den här månaden är Linuxträff 2010 – Software Freedom Day den 18 september java forum den 14 september

 • Bugfixar

  Hittade en bugg på minstartsida.nu som var ganska irriterande men som aldrig jag har märkt av. Buggen bestod av att det skapades dubbletter av flikarna så länge det inte fanns några kategorier med länkar i. Detta skall nu vara åtgärdat 🙂