Tvåvägs-autentisering

Jag har börjat använda mig mer och mer av tvåvägs-autentisering. Det produkter jag har använt hittills är YUBIKEY för lastpass.com och Google Authenticator för gmail och hittills är jag väldigt nöjd.

Arduino Lampa

Arduino uno, Arduino Ethernet Shield, Adafruit NeoPixel Shield for Arduino och en Ikea Fillsta.

2013-12-22 19.21.28 2013-12-22 19.21.51 2013-12-22 19.22.25 2013-12-22 19.23.09 2013-12-22 19.23.15 2013-12-22 19.23.22 2013-12-23 15.28.36

Midnattsloppet i Göteborg 2012

Jag lyckades springa Midnattsloppet i Göteborg på tiden 00:49:39 vilket blev 4 sekunder än tiden jag fick på Midnattsloppet i Stockholm. Midnattsloppet i Göteborg var faktiskt lite mer lättsprunget än i Stockholm på grund av det bredare gatorna.

Tyvärr så regnade det en del i Göteborg under loppet men för min del regnade det mest i starten. Men för de personer som sprang på runt timmen blev rejält blöta när det börja regna som mest.

free -m && awk == nice

[bash]
#!/bin/sh
OFF="$1"
UNIT="$2"

OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK=$(free -m | awk ’IF NR == 2 {print $4"%s%s"$2"%s\n"}’)

for LINE in $OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK
do
printf $LINE "$UNIT" "$OFF" "$UNIT";echo " ";

done
[/bash]

[bash]
peter@E5410:~$ memory.sh " av " "MB"
2643MB av 7799MB 
[/bash]

RegExpFiddle.com

Jag började för ett tag sedan med en ny webbtjänst vid namn av RegExpFiddle.com som skall underlätta experimenterande med Regular Expression.

Tjänsten är fortfarande inte är helt färdig och den kommer nog aldrig att bli helt färdig.

Under utvecklingen har jag andvänt mig av Jasmine BBD ramverk och till viss del även JSlint.com