jQuery Validation Plugin

Idag har jag hunnit prova jQuery Validation Plugin och jag måste säga att jag är ganska imponerad för att den är väldigt enkel att använda men ändå kraftfull i den bemärkelsen att det finns många inställningsmöjligheter. Jag har slängt ihop ett litet pseudokod exempel här under.

jQuery plugin: Validation

En artikel om jQuery plugin: Validation


<script type="text/javascript" src="/js/jquery.validate.js"></script>

<form action="/login.php" method="post" id="topLoginForm">
	<ul>
		<li><label for="username">e-post:</label> 
          <input id="username" type="text" name="username" class="required email" /></li>
		<li><label for="password">lösenord:</label>
           <input id="password" type="password" name="password" class="required" /></li>		
		<li><input type="submit" value="Logga in" /></li>	
	</ul>
</form>


<script type="text/javascript">

   //Svenska felmeddelanden
  $.extend($.validator.messages, {
  	 required: "Du har glömt att fylla i detta fält",
  	 email: "Fyll i en giltig e-postadress"  	 
  });
  
  $(document).ready(function(){
    $("#topLoginForm").validate();
  });      
	  
  
});

</script>

free -m && awk == nice

#!/bin/sh
OFF="$1"
UNIT="$2"

OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK=$(free -m | awk 'IF NR == 2 {print $4"%s%s"$2"%s\n"}')

for LINE in $OUTPUT_FROM_DF_AND_AWK
do	
	printf $LINE "$UNIT" "$OFF" "$UNIT";echo "&nbsp;";
	
done
peter@E5410:~$ memory.sh " av " "MB"
2643MB av 7799MB&nbsp;

RegExpFiddle.com

Jag började för ett tag sedan med en ny webbtjänst vid namn av RegExpFiddle.com som skall underlätta experimenterande med Regular Expression.

Tjänsten är fortfarande inte är helt färdig och den kommer nog aldrig att bli helt färdig.

Under utvecklingen har jag andvänt mig av Jasmine BBD ramverk och till viss del även JSlint.com

window.onload test

<html>
<head>
<title>load test</title>
<script type="text/javascript">
window.onload = function () {
	log("first onload");
}

function log(obj){
	if (window.console) {
		console.log(obj);
	}
}
</script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-1.6.1.min.js"></script>
</head>
<body>
<h1>load test</h1>
</body>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
	log("ready");
});

window.onload = function () {
	log("second onload");
}

</script>
</html>

Resultat


ready
second onload