OSX terminal tips och trix

CTRL + A (^+A)
Används för att gå till starten av ett kommando i terminalen.

CTRL + E (^+E)
Används för att gå till slutet av ett kommando i terminalen.

CTRL + K (^+K)
Används för att radera allt innehåll till slutet av ett kommando i terminalen.

CTRL + U (^+U)
Använder för att radera allt nuvarande innehåll och börja om från början.

CTRL + W (^+W)
Används för att radera föregående ord av ett kommando i terminalen.

CTRL + X och CTRL + E (^+ X, ^ + E)
Öppnar pågående kommanod i en default edititorn där man kan skriva färdigt kommando i editorn och när man sparar och avslutar så får man välja om kommandot skall exekveras.

fc
Öppnar föregående kommandot i en editorn

!!
Om man missar skriva sudo innan ett kommando kan bara skriva sudo !! så exekveras förgående kommandot

history
Listar förgående kommandon

!nr
Exekverar kommandot med matchande nr från utskriften från history