JSHint.com är en lite nyare sajt än JSLint.com för kolla kvaliteten på din JavaScript kod.