Java concurrency in practice inlägg 2

Nu har det blivit lite förändringar i koden för mitt Memory spel igen. Jag har gått från en flerdimensionell array till Collections.synchronizedList(new ArrayList()); och sett att mina tester går igenom.

av Peter Lindblom

Mer info om mig finns på sidan http://plweb.se/om-peter-lindblom/