Ännu en helg

Jag har beställt mer böcker 🙂 ”Debug It!”, ”Pragmatic Unit Testing In Java With Junit”, ”Practices Of An Agile Developer” och ”SQL Cookbook”.

Jag håller även på och leka lite med ett program som skall kunna leta sig ur labyrinter. Idag har jag ägnat mycket tid åt programmera testlabyrinter som programmat bör kunna klara.