Två av böckerna är avverkade!

Pragmatic Unit Testing In Java With Junit
Bra bok om vad som bör köras test på. Den innehåller även några exempel på när man bör göra egna assertEquals mm.

Debug it!
En bok om hur man fixar buggar och vad man skall tänka på när man hittar buggar mm. Boken innehåller även tips på hur man kan göra för att låta koden debugga sig själv mm. Boken tar även upp hur tar emot buggrapporter osv.