Jag har läst en del i min ”Clean Code” bok (igen) och försökt tillämpa så mycket som möjligt av tipsen på mitt Memory-spels källkod. Källkoden är väl inte klockren än men det blir den nog någon gång i framtiden.

Just nu är spelets källkod riktigt kul att att refaktorera och den refaktorering sker i små steg. Så håll koll på versionsnumren på memory spelet på dess sida 🙂

Hittade lite tid över för att refaktorera minlinuxserver.com java webbappen. genom att skapa mer test för att se till att rätt Exceptions kastades som tex ett IllegalArgumentException när man an försöker köra ett kommando som inte innehåller några tecken.