Kategorier
Boktips

Javascript: The Good Parts

Javascript: The Good Parts är en bok skriven av Douglas Crockford. Boken handlar om de bra delarna av Javascript. Han är även uppfinnaren av Json.

Javascript: The Good Parts

Kategorier
Länktips Okategoriserade

JSHint.com

JSHint.com är en lite nyare sajt än JSLint.com för kolla kvaliteten på din JavaScript kod.

Kategorier
Länktips

JSLint

JSlint.com är en jätte bra sajt för kolla kvaliteten på din JavaScript kod.

Kategorier
Okategoriserade

Hello World!

JSguru.net

(function(){
  alert("Hello world jsguru.net is born");
})();
Kategorier
Java Programmering

Java concurrency in practice inlägg 2

Nu har det blivit lite förändringar i koden för mitt Memory spel igen. Jag har gått från en flerdimensionell array till Collections.synchronizedList(new ArrayList()); och sett att mina tester går igenom.

Kategorier
Java Programmering

Java concurrency in practice

Köpte en ny bok för inte så länge sedan om Java concurrency som verkar riktigt bra. Jag har börjat titta lite på vad jag kan göra med mina nyvunna kunskaper på mitt Memory spel. Memory spelet är hur som helst uppdaterat med små förbättringar i koden.

Kategorier
Javascript Programmering

localStorage test

Idag testade jag localStorage på en av mina sajter och jag måste säga att det är väldigt coolt 🙂

Jag valde att spara alla inmatning i localStorage tills man valt skicka väg formuläret. namnet på formulär fältet används som nyckel i localStorage men det det bör inte vara något större problem att kombinera formulärets id eller action attribut.

ls = {
set : function(name, value){
if(window.localStorage){
localStorage.removeItem(name);
localStorage.setItem(name, value);
}
},
get : function(name){
if(window.localStorage){
return localStorage.getItem(name);
}
},
clear : function() {
if(window.localStorage){
return localStorage.clear();
}
}
};

$(document).ready(function(){

$(":input").each(function(){
if($(this).val() == "" && ls.get($(this).attr("name")) != ""){
$(this).val(ls.get($(this).attr("name")));
}
});

$(":input").change(function(){
if($(this).val() != ""){
ls.set($(this).attr("name"), $(this).val());
}
});

$("form").submit(function(){
form = this;
$(form).find(":input").each(function(){
ls.set($(this).attr("name"), "");
});
});
});
Kategorier
Okategoriserade Programmering

Denna dag

Kategorier
Programmering Python

min loopia dns sync python modul

Laddade precis upp min python modul jag använder för synka några av mina domäner till http://pypi.python.org/pypi.

http://pypi.python.org/pypi/loopiadnssync/1.0.0/
https://github.com/plwebse/loopiadnssync

from loopiadnssync import LoopiaDnsSync

loopiadnsSync = LoopiaDnsSync("loopiaUserName", "loopiaPassword")

loopiadnsSync.addDomain("www.test.com");
loopiadnsSync.addDomain("test.com");
loopiadnsSync.syncDomains()

Och om kör koden ovanför så ser resultat ut ungefär så här:

python loopiadns.py
loopiadnssync: Sat, 16 Apr 2011 19:12:12
www.test.com, 127.0.0.1, nochg
test.com, 127.0.0.1, nochg
Kategorier
Programmering

Ta bort en nummerserie av filer

#!/usr/bin/env python

import sys, glob, re, os, getopt

def main (argv):

startMatch=""
fromIndex=-1
toIndex=-1
endMatch=""

options, reminder = getopt.getopt(argv, 's:f:t:e:', ['startmatch=', 'fromindex=', 'toindex=', 'endmatch='])

for opt, arg in options:
if opt in ('-s', '--startmatch'):
startMatch = arg
elif opt in ('-f', '--fromindex'):
fromIndex = int(arg)
elif opt in ('-t', '--toindex'):
toIndex = int(arg)
elif opt in ('-e', '--endmatch'):
endMatch = arg

if len(startMatch) > 0 and len(endMatch) > 0 and fromIndex > -1 and toIndex > 0 and fromIndex < toIndex:
files = glob.glob("*");
files.sort();

filesInRange = findFilesInRange(files, startMatch, fromIndex, toIndex, endMatch)
anwser = raw_input("Do you which to delete these files: " + str(filesInRange) +"?\n\n(y)es or (n)o:")
if anwser == "y":
for file in filesInRange:
os.remove(file)
else:
print """
rms.y usage

mandatory parameters --startmatch=, --fromindex=, --toindex=, --endmatch=

example: ~$ rms.py --startmatch='picture', --fromindex=3, --toindex=24, --endmatch='.jpg'
"""
sys.exit()

def isFileInRange (file, fileStartMatch, fromIndex, toIndex, fileEndMatch):
match = re.search('('+fileStartMatch+')([0-9]{1,100})('+fileEndMatch+')', file)
if (match and match.group(2) is not None):
fileIndex = int(match.group(2))
if(fileIndex >= fromIndex and fileIndex <= toIndex):
return file

def findFilesInRange(files, fileStartMatch, fromIndex, toIndex, fileEndMatch):
filesInRange=[]
for file in files:
outputFile=isFileInRange(file, fileStartMatch, fromIndex, toIndex, fileEndMatch)
if(outputFile is not None):
filesInRange.append(outputFile)
return filesInRange

if __name__ == '__main__':
main(sys.argv[1:])

Exempel på användning
Används på egen risk!


peter@E5410:~/bashtest$ ls
bild0.jpg  bild17.jpg bild24.jpg bild31.jpg bild38.jpg bild45.jpg bild52.jpg bild59.jpg bild66.jpg bild73.jpg bild80.jpg bild87.jpg bild94.jpg
bild100.jpg bild18.jpg bild25.jpg bild32.jpg bild39.jpg bild46.jpg bild53.jpg bild60.jpg bild67.jpg bild74.jpg bild81.jpg bild88.jpg bild95.jpg
bild12.jpg  bild19.jpg bild26.jpg bild33.jpg bild40.jpg bild47.jpg bild54.jpg bild61.jpg bild68.jpg bild75.jpg bild82.jpg bild89.jpg bild96.jpg
bild13.jpg  bild20.jpg bild27.jpg bild34.jpg bild41.jpg bild48.jpg bild55.jpg bild62.jpg bild69.jpg bild76.jpg bild83.jpg bild90.jpg bild97.jpg
bild14.jpg  bild21.jpg bild28.jpg bild35.jpg bild42.jpg bild49.jpg bild56.jpg bild63.jpg bild70.jpg bild77.jpg bild84.jpg bild91.jpg bild98.jpg
bild15.jpg  bild22.jpg bild29.jpg bild36.jpg bild43.jpg bild50.jpg bild57.jpg bild64.jpg bild71.jpg bild78.jpg bild85.jpg bild92.jpg bild99.jpg
bild16.jpg  bild23.jpg bild30.jpg bild37.jpg bild44.jpg bild51.jpg bild58.jpg bild65.jpg bild72.jpg bild79.jpg bild86.jpg bild93.jpg makefiles.sh
peter@E5410:~/bashtest$ rms -s'bild' -f0 -t19 -e'.jpg'
Do you which to delete these files: ['bild0.jpg', 'bild12.jpg', 'bild13.jpg', 'bild14.jpg', 'bild15.jpg', 'bild16.jpg', 'bild17.jpg', 'bild18.jpg', 'bild19.jpg']?

(y)es or (n)o: