Från Perl till Python

Jag har roat mig med att skriva om ett Perl skript jag skrev för att ta backup på alla mina subversion repos till Python. Så här ser det ut nu. Det är inte riktigt färdigt än men nu känns mycket bättre helt plötsligt 🙂

#!/usr/bin/perl -w
use strict;

my $repoParentPath = "/var/svn/repos/";
my $copyToPath = "/home/backup/";

sub isRepo {
	my $dirPath = $_[0];
	my $pathToFormatFileInRepo = appendFileNameToPath($_[0],"format") ;
	my $cmd = "file -b ".$pathToFormatFileInRepo." 2>/dev/null";
	my $statResult = `$cmd`;
	chop($statResult);

	if($statResult eq "ASCII text"){
		return 1;
	}
	return 0;
}

sub doSvnDump {
	my $pathToRepo = $_[0];
	my $pathToDumpFile = $_[1];
	print "svnadmin dump ".$pathToRepo." > ".$pathToDumpFile."\n";

	my $statResult = system("svnadmin dump ".$pathToRepo." > ".$pathToDumpFile);
}

sub appendFileNameToPath {
	my $path = $_[0];
	my $fileName = $_[1];

	if(length($path) > 0){
		$path = substr($path, 0, (length($path) -1) );
		$path = $path.$fileName."\"";
	}
	return $path;
}

sub isDir {
	my $dirPath = $_[0];	
	my $cmd = "file -b ".$dirPath." 2>/dev/null";
	my $statResult = `$cmd`;
	chop($statResult);

	if($statResult eq "directory"){
		return 1;
	}
	return 0;
}

sub readDir {
	my $repoParentPath = $_[0];
	my @repos=();
	my $dirSeparator="/";

	opendir(my $DIR, $repoParentPath) or die ("Kunde inte öppna mappen");
	@repos = readdir($DIR) or die ("Kunde inte läsa mappen");
	closedir($DIR);

	foreach my $repo(@repos) {
		if(-d $repoParentPath.$repo and $repo ne ".." and $repo ne "." ){
			my $currentRepo = "\"".$repoParentPath.$repo.$dirSeparator."\"";					
			if(isRepo($currentRepo) == 1){
				my $fileNameToDumpTo = appendFileNameToPath("\"".$copyToPath."\"",$repo.".dump");
				doSvnDump($currentRepo,$fileNameToDumpTo);
			}
		}
	}
}

sub main {
	my $repoParentPath = $_[0];
	if(isDir($repoParentPath) == 1 and isDir($copyToPath) == 1){
		readDir($repoParentPath);
	}else{
		die("Fel på sökvägar");
	}
}
main($repoParentPath);
'''
Created on 2010-08-14
@author: Peter Lindblom 
@contact: https://plweb.se
'''

import os, subprocess

class SubversionBackup:
  
  __fromDirPath = ""
  __toDirPath = ""
  __repos = [] 
   
  

  def doSvnDump(self):
    """ execute svn dump command on found repos """
    for repo in self.__repos:
      cmd = "svnadmin dump ""%s"" > ""%s""" % repo
      print cmd
      p = subprocess.Popen(cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT)
      for line in p.stdout.readlines():
        print line,
      p.wait()

  def findReposInPath(self):
    """ find svn repos in fromDirPath """
    if(os.path.isdir(self.__fromDirPath)):
      files = os.listdir(self.__fromDirPath)
      for file in files:
        if(self.__isRepo(os.path.join(self.__fromDirPath, file))):          
          self.__repos.append( ( os.path.join(self.__fromDirPath, file), self.__makeToFilePath(file)))
  
  def setFromDirPath(self, fromDirPath):
    """ sets the directory from where look for svn repos """
    self.__fromDirPath = fromDirPath  

  def setToDirPath(self, toDirPath):
    """ sets the directory to where svn dumps while be created """
    self.__toDirPath = toDirPath  

  def resetRepos(self):
    """ sets repos to an empty list """   
    self.__repos = []  
  
  def reset(self):
    """ sets fromDirPath and toDirPath to an empty string and sets repos to an empty list """
    self.__fromDirPath = ""
    self.__toDirPath = ""
    self.__repos = []
                  
  def __isRepo(self, dirPath):
    """ check to see if the path is folder and the folder contains a format file """ 
    formatFilePath = os.path.join(dirPath, "format") 
    if (os.path.isdir(dirPath) and os.path.isfile(formatFilePath)): 
      return True
    return False

  def __makeToFilePath(self, file):
    """ ads .dump to file """
    file = file + ".dump"
    return os.path.join(self.__toDirPath, file)        
                   
  def __init__(self, fromDirPath, toDirPath):
    """ make as an instance of SubversionBackup take """
    self.__fromDirPath = fromDirPath
    self.__toDirPath = toDirPath

  def __str__(self):
    return "fromDir:"+ self.__fromDirPath + "\ntoDir:" + self.__toDirPath +"\nfoundRepos:" + self.__repos.__str__() 

Idag har jag

Idag har jag gjort ett Perl-script som går igenom alla kataloger under en sökväg för att se om någon eller några av katalogerna i sökvägen är ett Subversion repository(svn-repo) och om den hittar ett svn-repo dumpa de svn-repot med hjälp av “svnadmin dump” till en annan dator.

Fick dock ett lite problem med mellanslag i katalognamnen när jag försökte avgöra om katalogen var ett svn-repo. För att avgöra om en katalog var ett svn-repo så kollade jag om filen “format” fanns i katalogen.

När jag körde

if(-e /sökväg/1 2 3 4/format){
print "Så funkade väldigt dåligt\n";
}

Min snabba lösning var att köra file kommandot med hela sökvägen inom citationstecken.

my $cmd = "file -b \"/sökväg/1 2 3 4/format\" 2>/dev/null";
my $statResult = `$cmd`;
chop($statResult);

if($statResult eq "ASCII text"){
	return 1;
}
return 0;

Och som vanligt den här koden kommer säkert förbättras om jag orkar lägga mer tid på att läsa mina gamla Perl böcker igen. Om det är någon som vet ett bättre sätt att lösa problem får ni gärna kommentera.

Råkade även hitta lite till kod som kunde förbättras i mitt Memory spel så nu är även det ute i ny version.