Memory spel (Java)

Ett enkelt memory spel där man kan välja om man vill spela ensam eller mot en datorspelare eller mot en kompis över nätverket. Väljer du att spela mot datorn eller en kompis över nätverket så är det den spelare som först blir färdig med sitt bräde som vinner. Datorspelaren drag görs alltid efter ditt.

Ladda ner spelet
Ladda ner memory-5.0.9.jar

Ladda ner källkoden till spelet
Ladda ner memory-5.0.9-src.zip