Minlinuxserver.com

Jag har roat mig med att uppdatera java webbappen på Minlinuxserver.com så nu kan man se hur många gånger den totalt har blivit omstartad sedan begynnelsen av servern 🙂

Lite roligare administrationssida har också skapats men den kommer ni aldrig få se ha ha.