debugger

Det flesta webbläsare har stöd för nyckelordet “debugger” nu vilket gör du kan skriva debugger; i javascript koden när du utvecklar. Vissa webbläsare kräver dock att har utvecklarverktygen igång.

var test = function(hello){
  debugger;
  console.log(hello);
};

Publicerat av

Peter Lindblom

Mer info om mig finns på sidan https://plweb.se/om-peter-lindblom/