Kategorier
Exempel

QUnit test

Jag har gjort ett snabbtest av Jquery’s Quint testramverk och det verkar ganska smidigt. QUint hemsida finns här. På hemsidan finns det exempel och källkod.

Här under kommer mitt extremt snabba test. Min anledning till att testa QUnit var om jag skulle använda ramverket i ett av mina egna projekt och det här lilla testet svarade på min fråga att det skulle duga alldeles utmärkt.


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
 <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/qunit/git/qunit.css" type="text/css" media="screen" />
 <script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/qunit/git/qunit.js"></script>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<script>
$(document).ready(function(){
	  
test("Ett snabbt test", function() {
 ok( true, "Det här testet fungera" );
 
 var value = "sant";
 var expectedValue = "sant"
 
 equals( expectedValue, value, "Vi tror att 'value' skall innehålla samma värde som 'expectedValue'" );
});

module("Test Modul");

asyncTest("Ett async test", function() {
 setTimeout(function(){ //Väntar i tre sekunder.
  ok(true, "funkar altid");
  start();
 }, 3000);
});


});
</script>
 
</head>
<body>
 <h1 id="qunit-header">QUnit Snabb test</h1>
 <h2 id="qunit-banner"></h2>
 <div id="qunit-testrunner-toolbar"></div>
 <h2 id="qunit-userAgent"></h2>
 <ol id="qunit-tests"></ol>
 <div id="qunit-fixture"></div>
</body>
</html>

Av Peter Lindblom