Kategorier
Tips och trix

“use strict”;

I ECMAScript 5 kan man slå på “Strict mode” I ett funktions scope. genom att bara lägga till strängen “use strict”; i toppen på en funktions deklaration. Detta underlättar för utvecklaren då vanliga fel kommer upptäckas snabbare. Den förra varianten av “use strict” kunde inte användas i funktions scope utan användes på all javascript kod efter att strängen och de kunde ge problem om man packade ihop flera JavaScript till en fil tex.

/* 
  Denna funktion kommer kasta ett fel pga av ojoj variabeln
  inte har definierats innan användning.    
*/
(function () {
	"use strict";
	ojoj = "test1";
	document.write(ojoj);
}());

// Denna funktion kommer inte kasta några fel
(function () {
	"use strict";
	var ojoj = "test2";
	document.write(ojoj);
}());

Eftersom ECMAScript 5 skall vara bakåtkompatibelt med ECMAScript 3 så kan man använda man använda “use strict”; redan idag utan att behöva bekymra sig. “use strict”; är i sig bara en en sträng.

Av Peter Lindblom