Kategorier
BDD Exempel

bdd

Jag har börjat testa Jasmine nu ett tag som är ett Behavior-Driven Development ramverk för att testa JavaScript och här kommer ett exempel hur man kan använda det.

  • lib / jasmine* (ramverket)
  • src / * (Din källkod)
  • spec / * (Vad du vill att din kod skall kunna göra)
  • SpecRunner.html (Kör dina tester)
<!-- include source files here... -->
  <script type="text/javascript" src="src/Item.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="src/List.js"></script>
  

  <!-- include spec files here... -->
  <script type="text/javascript" src="spec/ItemSpec.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="spec/ListSpec.js"></script>
describe("Item", function() {

	it("should be able to store a name", function() {

		var expected = "test1234";

		var item = new Item();

		item.setName(expected);

		expect(item.getName()).toEqual(expected);

	});

	it("should be able to store a name", function() {

		var expected = "test1234200";

		var item = new Item();

		item.setName(expected);

		expect(item.getName()).toEqual(expected);

	});

});
function Item() {
	this.name = "";
	this.getName = function () {
		return this.name;
	};
	
	this.setName = function (name) {
		this.name = name;
	};
}

Min exempelkod

Av Peter Lindblom